Pacea lui Hristos

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători.– Coloseni 3:15

Apostolul Pavel vorbește despre pacea lui Hristos ca de o chemare și nu ca un obiectiv de atins. Ce vrea să spună apostolul este că această pace există. Ea nu este precum un tratat dintre două țări care își promit să nu se războiască una cu cealaltă. Isus însuși spune: ”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)

Pace = Stare de bună înțelegere între popoare, situație în care nu există conflicte armate sau războaie între state, popoare, populații; lipsă de tulburări, de conflicte, de vrajbă; armonie, împăciuire, înțelegere; liniște sufletească, stare de calm sufletesc; tihnă, repaus, odihnă; (sursa: DexOnline)

Ce este atunci această pace? Probabil, cel mai bine definită este prin liniște sufletească, tihnă, repaus și odihnă. Când omul Îl primește pe Isus ca Domn și Mântuitor, primește pacea Lui. Omul găsește liniște sufletească, tihnă și repaus. Păcatul este cel care aduce teamă, vină și neliniște. Pacea lui Cristos este medicamentul pentru toate aceste stări sufletești. Freamătul acestei vieți ne face adesea să obosim nu doar fizic ci și sufletește. Când Isus le-a vorbit mulțimilor, acestea s-au așezat împrejurul lui. Pentru acele momente și-au odihnit mintea și trupurile ca să poată să își hrănească sufletele din cuvântul Lui Dumnezeu. Apoi pacea lui Cristos aduce odihnă. Psalmistul spune: Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte. (Psalm 16: 8,9).

Pacea lui Cristos trece de ceea ce văd ochii. Deoarece suntem prețuiți de El, pacea Lui trece de nevoile fizice și are în vedere și nevoile noastre sufletești. Cea mai mare dovadă a arătat-o murind pe cruce pentru noi. În moartea sa am primit vindecarea spirituală dar și fizică. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)

Înainte de a pleca de pe Pământ Domnul Isus i-a încurajat pe ucenici îndreptând atenția spre pacea care vine de la El. După ce le promite trimiterea Duhului Sfânt, Isus încheie prin cuvintele: V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33). Oare de ce? Pentru că observase că îi cuprinseră întristarea când spusese că nu va fi multă vreme cu ei.

Toate acestea trebuie să ne încurajeze și pe noi. Lucrurile spuse mai sus parcă sună mai actual ca niciodată. Când parcă totul se năruie; când relațiile umane se destramă, economia se prăbușește, sănătatea devine un lux, păcatul ajunge ceva normal în lista valorilor laice, mai mult trebuie să căutăm pacea în Cristos. Altfel vom cădea în fața necazurilor. Dar tocmai pentru pacea noastră Cristos a biruit lumea.

Comments
Total Page Visits: 196 - Today Page Visits: 1