O rugăciune neașteptată

“În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel, … Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”

(Fapte 4:27,29,30)

Un soldat care ajunge pe câmpul de luptă este pregătit și echipat corespunzător. Instrucția și recuzita ce o are asupra sa depind de tipul de luptă și mediul în care se dă aceasta, fie că e vorba de terstru, naval sau aerian. În același mod, Dumnezeu își echipează prin Duhul Sfânt lucrătorii corespunzător cu lucrarea și mediul în care se luptă.
Domnul Isus avertizase din timpul când era pe pământ că ucenicii vor fi dați în mâna soboarelor și că vor fi urâți de toți oamenii din pricina Numelui Său. Notabil este că acest val de împotriviri nu a început înainte ca urmașii Domnului Isus să primească Duhul Sfânt.
Aruncați în temnițe, hăituiți și puși sub acuzații mincinoase, apostolii puteau foarte ușor să cadă în deznădejde. Totuși Duhul Sfânt le-a dat puterea să meargă mai departe pentru a îndeplini Marea Trimitere lăsată moștenire de Domnul Isus.
Atitudinea surprinzătoare în rugăciunea apostolilor este că ei nu s-au centrat pe opoziție și n-au privit la ei înșiși. Ei au fost conștienți că lupta ce se da împotriva lor era, de fapt împotriva lui Dumnezeu. În loc să ceară de la Dumnezeu pace și uși deschise în vestirea Evangheliei, aprobarea autorităților ș.a., apostolii cer putere și îndrăzneală să ducă mai departe misunea ce le-a fost trasată. Asta a făcut ca ei să continue vestirea Evangheliei după ce au fost reumpluți de Duhul Sfânt:

“După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (Fapte 4:31)

Pentru ca lucrarea Domnului să se desfășoare, atitudinea noastră trebuie să fie aceeași cu cea a ucenicilor. În loc de pace și liniște să cerem mai mult putere și îndrăzneală de a vesti Cuvântul mântuirii. Atunci Domnul va lucra și va netezi cărarea înaintea noastră. Pentru aceasta trebuie ca rugăciunea noastră să se alinieze planului de mântuire a lui Dumnezeu. Abia atunci vom avea parte și de manifestarea supranaturală a Duhului în evanghelizare.

Comments
Total Page Visits: 75 - Today Page Visits: 1