LINIȘTE ASURZITOARE ȘI ÎNTUNERIC ORBITOR (Unii serbează Ziua îndrăgostiților)

“Să nu vorbeşti de rău pe un surd, şi să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă; ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu Sunt Domnul.”

(Levitic 19:14)

Câtă demnitate, cât bun-simț și respect, câtă “omenie” cere Dumnezeu de la “oameni”.

Dumnezeu a dat niște porunci extraordinare. Citește capitolul 19 din cartea Levitic, sau întreaga carte și întreaga Biblie.

Câtă bătaie de joc și câtă răutate arată cineva care vorbește de rău o persoană care nu poate auzi, în apropierea acelei persoane, profitând de faptul că nu aude. Sau pentru cineva care pune un obstacol în calea unui nevăzător, ca să îl facă să cadă, știind ca omul nu poate vedea. Mi s-ar părea o jignire pentru câini să spun că astfel de persoane au o inimă de câine.

În toată Biblia sunt multe porunci superbe, care arată spre o morală extraordinară, dumnezeiască.

Punctul central al poruncilor și legilor lăsate de Dumnezeu pentru oameni este prezentat de multe ori în Biblie, dar citez acum un verset scris de Apostolul Pavel:
“De fapt: ‘Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti’ şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’.”
(Romani 13:9)

Când îți iubești aproapele ca pe tine însuți, nu îl vorbești de rău, nu îi pui piedici pe drum, chiar dacă aude fizic, dar nu te aude în acel moment, și chiar daca vede fizic, dar nu știe că îi pui piedici ca să cadă.

Însă Dumnezeu Atotputernicul nu a dat doar oamenilor porunca “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, ci El Însuși a demonstrat acest lucru, când L-a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. 

Aceasta este adevărata dragoste !

Pentru noi, care eram surzi și orbi față de dragostea Lui. Unora ni s-au deschis urechile la vocea Domnului și ni s-au deschis ochii ca să vedem frumusețea Lui, însă alții au rămas într-o liniște asurzitoare și într-un întuneric orbitor… Mulți nu aud vocea blândă a Domnului, nici nu Îi văd frumusețea.

Dar tu?


Comments

Author

Total Page Visits: 40 - Today Page Visits: 1