GRĂDINA EDENULUI – GRĂDINA MORMÂNTULUI – POMUL VIEȚII

“În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.”

(Ioan 19:41)

Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Celui Preaînalt, Fiul Celui Atotputernic a fost pus într-un mormânt. Măcar era un mormânt nou, dar nici mormântul nu era al Lui, ci era al unui prieten. 
Într-o grădină.

Istoria acestei planete începe cu o grădina, Grădina Edenului. Acolo a fost pus omul, creat de Dumnezeu, ca să lucreze pământul, să se înmulțească pe toată fața pământului și să-l stăpânească. Însă omul a ales să asculte de cel rău, nu de Dumnezeu.

Istoria începe cu o grădină. 
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este omorât de oameni, de creatura Lui, și este pus într-un mormânt aflat într-o grădină.

Apoi, în Apocalipsa, la finalul istoriei acestui pământ, scrie: 
“Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: 
‘Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, 
care este în raiul lui Dumnezeu’.”
(Apocalipsa 2:7)

Din nou apare Pomul Vieții. Accesul la Pomul Vieții a fost oprit în Geneza, la începutul istoriei, dar la finalul istoriei apare din nou Pomul Vieții.

Domnul Isus Cristos face o promisiune “Celui ce va birui”. Asta înseamnă că viața este o luptă, este o biruință împotriva păcatului. 
“Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
(Efeseni 6:12)


Tuturor celor care vor birui, le va da să mănânce din Pomul Vieții. 

Aștepți acel moment?

Eu aștept cu multă nerăbdare acel moment și îmi doresc din toată inima. Nu că am și apucat, ci îmi doresc să ajung acolo, la momentul când Domnul Isus Cristos îmi va da să mănânc din Pomul Vieții, care este în Raiul lui Dumnezeu.

Îți dorești și tu acest lucru?


Comments

Author

Total Page Visits: 97 - Today Page Visits: 1