Dumnezeu cunoaște

Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.Naum 1:7

Într-o vreme confuză în care unii se declară creștini, iar alții se mândresc cu necredința, parcă sună încurajator mesajul transmis prin prorocul Naum. Oamenii pot fi înșelați. Dumnezeu nu poate fi înșelat niciodată. Adevărul spus mai sus este întâlnit adesea pe paginile Sfintelor Scripturi.

Pe muntele Carmel, Domnul și-a arătat supremația ca Dumnezeu atotputernic, mistuind jertfa lui Ilie cu toate că fusese inundată de apă. După ceva vreme însă, profetul ajunge în depresie și deznădăjduit și susține că vrea moartea deoarece a rămas singurul slujitor al Domnului și este amenințat cu moartea pentru asta. Răspunsul Domnului la plângerea lui Ilie este că mai are oameni care Îl slujesc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mai cunoaște și pe alți oameni care se încred în Dumnezeu.

Un alt exemplu este al celor doisprezece ucenici ai lui Sceva, un mare preot contemporan cu apostolul Pavel. Cuvântul Domnului îi numește ”niște exorciști iudei” (vezi Fapte 19:13). Afirmația ce o invocau era bună. Problema lor consta însă în faptul că erau necunoscuți în lumea spirituală. Ce a răspuns demonul la invocarea lor?  „Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu, dar voi cine sunteţi?”(Fapte 19:15). Interesant este că acești oameni aveau o reputație în comunitate fiind fii de mare preot.

Privind doar la cele două exemple este suficient să înțelegem că cea mai importantă este reputația din lumea spirituală. Degeaba ești cunoscut pe pământ dacă cerul nu te cunoaște. Fiecare trebuie să ne face o analiză a vieții și să vedem dacă numele nostru este sau nu cunoscut în cer.

Nu este un lucru rău să lucrăm pentru pâmânt. Avem familii de care trebuie să ne îngrijim. Sunt atâția suferinzi și lipsiți care au nevoie de sprijinul nostru. Într-o zi vom părăsi viața și vom merge cu pumnii goi în pământ. Să nu mergem cu pumnii goi în cer, înaintea lui Dumnezeu.

”Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci , le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’ – Matei 7:22,23.

”Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.” – 2 Ioan 1:8.

Mircea Militar

Comments
Total Page Visits: 127 - Today Page Visits: 1