CU CINE VORBEȘTI?

Oamenii au nevoie de comunicare.

Aceasta este necesară, deoarece oamenii și comunicarea sunt interdependente. Avem nevoie să comunicăm unii cu alții, avem nevoie să manifestăm în exterior trăirile și sentimentele noastre interioare.

Pentru o comunicare eficientă, constructivă și folositoare, este necesar să fim oameni care să căutăm dialogul cu cineva care să ne poată trage cu o treaptă mai sus, care ne ajută să ne dezvoltăm în fiecare domeniu al vieții și să facem un pas în față.

Spiritual vorbind, Cel care a inițiat procesul de comunicare este Dumnezeu. El a ales să comunice cu omul încă din Grădina Edenului, când, în răcoarea dimineții, îl căuta pe Adam, omul primordial, și îl interesa unde este, dar mai mult decât atât, îl interesa cum este Adam.

Cu toate acestea, omul alege diverse modalități de comunicare, unele dintre ele având efecte negative atât asupra vietii cotidiene, cât și pentru viața de credință.

Cea mai deficientă și lacunară comunicare este aceea cu Diavolul. Încă de la începuturile lumii, vedem că și Satana este interesat de comunicarea cu omul, sens în care chiar a inițiat un dialog care a avut efecte distructive pentru om, de atunci și până în ziua de azi. Atunci a avut loc o comunicare directă, dar în timp, comunicarea din partea celui rău a ajuns să îmbrace multe alte forme, din ce în ce mai variate, cele mai multe dintre ele fiind atât de bine camuflate și disimulate încât omul a devenit incapabil să conștientizeze singur momentele în care cel rău caută să îl ademenească.

Un sistem de valori corupt care poate fi transmis printr-o diversitate de modalități, cele mai multe aparent bine intenționate, este foarte riscant. Articolele sunt interesant alcătuite, cărțile din ce în ce mai atrăgătoare, mass-media tot mai frumos colorată, dar mesajul pe care îl transmit nu are de-a face, de cele mai multe ori, cu voia lui Dumnezeu și nu fac decât să denigreze sistemul de valori divin.

Evitarea, ignorarea sau amânarea comunicării cu divinitatea, duce la crearea unui sistem de valori corupt, a unei trăiri deficitare și păcătoase, care îl depărtează pe om tot mai mult de Creatorul său, de Dumnezeu.

Spre exemplu, împăratul Saul, aflat pe câmpul de bătălie, cu o armată care se subția constant în jurul lui, lăsându-l singur și necăjit, și datorită faptului că Samuel întârzia să vină la Ghilgal, vedem că alege greșit, refuzând să acționeze în conformitate cu ceea ce i sa comunicat, astfel că ajunge să facă lucruri inacceptabile pentru funcția pe care o deținea în Israel, făcând să se abată  judecata lui Dumnezeu asupra lui, și implicit să își piardă calitatea de împărat în scurt timp.

În ce privește comunicarea, bine este să nu accepți comunicarea care vine pe canalele care îl dezonorează pe Dumnezeu, ci să cauți în permanență comunicarea pe care Dumnezeul cel atotputernic dorește să o aibă cu tine, cel care citești aceste rânduri.

Asta cu atât mai mult cu cât Dumnezeu are diverse modalități prin care a ales că ne vorbească, cum spune epistola către Evrei în capitolul 1:1 ”Dupa ce a vorbit […] în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu” a ales să ne vorbească prin cea mai profundă, măreață și inegalabilă modalitate de comunicare, și anume prin Fiul Său Isus Hristos: Evrei 1:2 “la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor.”

Apoi Dumnezeu comunică omului voia Lui,”cea bună, plăcută și desăvârșită”, prin intermediul Bibliei. “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire…” (2 Timotei 3:16).

                Spuneam despre comunicarea pe care o are Dumnezeu cu oamenii, că poate îmbrăca diferite forme, așa cum Dumnezeu a ales să vorbească lui Pavel într-un mod personal pe drumul Damascului: ”El a căzut la pământ și a auzit un glas care-i zicea: <<Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?>>” (Fapte 9:4).

                Răspunsul nostru, al celor care trăim în pustia acestei lumi, ar trebui să se regăsească în cuvintele împăratului David, care, pe vremea când era și el într-un pustiu, în pustiul lui Iuda, se ruga și spunea:”Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.” (Ps. 63:1)

Dumnezeu dorește să comunice cu tine, prin rugăciune, prin citirea Bibliei, prin participarea la slujbe religioase, prin meditare, prin învățare, prin alte modalități extraordinare pe care El le-a pus la dispoziția noastră.

De ce? Pentru că spune în Psalmul 102:19: Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.”

Esti pregătit pentru o astfel de comunicare? Ești pregătit să porți un dialog care poate avea ca efect mântuirea sufletului tău? Dumnezeu să îți ajute la aceasta!

Comments

Author

Total Page Visits: 302 - Today Page Visits: 1